Ako treba da prevedete dokumenta potreban vam je sudski tumač

Sudski tumač je veoma cenjeno zanimanje. Oni nam nude usluge prevođenja određenih dokumenata koji se moraju validirati. Dakle, sudski tumač ne samo da nam prevodi dokument već ga čini važećim. U nastavku pogledajte koje sve to usluge sudski tumač pruža i u kojim situacijama ih možemo iskoristiti.

Ko su sudski tumači?

Sudski tumači su usko specijalizovani prevodioci. Oni svoje usluge nude u oblasti prava. Diplomirani filolozi uglavnom rade kao sudski tumači ali s obzirom da moraju biti stručni za tu oblast neretko se sreću i pravnici kao i ekonomsti na ovom radnom mestu. Sudski tumači su u obavezi da svoje usluge pružaju prvenstveno sudu ali takođe mogu raditi i nezavisno od institucije. To znači da fizička lica mogu koristiti njegove usluge po tarifi koju on sam sebi odredi. U prevodilačkim agencijama takođe možete dobiti overu sudskog tumača kao dodatnu uslugu. Veoma je bitna razlika između običnih prevodioca i sudskih tumača jer često dolazi do zabune kada su ove profesije u pitanju. Obični prevodioci vam mogu ponuditi samo izradu prevoda kao i lekturu dok vam sudski tumači svojim pečatom mogu garantovati validnost vašeg dokumenta.

Koja dokumenta se overavaju kod sudskog tumača?

Ako vam je potreban prevod sadržaja koji u sebi ima informacije kao što su lični podaci onda vam je potreban prevod i overa sudskog tumača. Oni poseduju pečat sa svojim imenom kojim garantuju vernost tih informacija originalu. Bez pečata vaš prevod dokumenta ne znači ništa. Zbog ovoga uvek dobro proverite da li vam je potrebna ova overa jer u suprotnom ćete imati mnogo problema. Kao primer možemo uzeti da ste odlučili da odete u inostranstvo. Ukoliko vam je potrebna viza, svu dokumentaciju koja je potrebna za apliciranje morate prevesti i overiti kod sudskog tumača kako bi dokumenta bila validna. Zbog toga je veoma bitno da znate za šta vam je pečat potreban, a za šta ne. Ukoliko dokument samo prevdete postoji mogućnost da budete odbijeni za vizu jer sam prevod dokumenta ne garantuje istovetnost originalnom dokumentu. Još jedan od primera je prevod diploma koje se sve češće prevode zbog odlaska u inostranstvo. Bez diplome retko ko će vas zaposliti, a kako biste imali validan dokument potrebno je da neko garantuje njegov prevod. Za dokumenta koja automatski postaju važeća u stranoj državi se koristi Apostille pečat koji takođe poseduje sudski tumač. Obavezno proverite da li vam je ovaj pečat potreban pre nego što nastavite sa procesom dobijanja vize.

Cene sudskog tumača

Kao što smo već i pomenuli sudski tumač može odrediti sam svoju cenu ukoliko radi sa fizičkim ili pravnim licima. Prevodi sudskog tumača mogu biti skuplji od običnih prevoda jer zahtevaju spacijalizovano znanje. Ali uvek imajte na umu da su to izuzetno stručni ljudi koji će vam garantovati kvalitetan prevod. U prevodilačkim agencijama možete se raspitati konkretno za cenu ili možete se direktno obratiti sudskom tumaču. Neke prevodilačke agencije nude besplatne usluge procene cene prevoda kao i usluge sudskog tumača. Najčešće se cene kreću od 800 dinara po strani. Ukoliko imate mnogo strana neke prevodilačke agencije nude odlične popuste koje svakako treba iskoristiti.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *