Šta je sito štampa?

 

Tehnika štampe kod koje se ostavlja otisak pomoću štamparske forme koja se izrađuje od svile tako što je zategnuta na aluminijumski ili drveni ram naziva se sito štampa. Pomoću mašina za sito štampu mogu da se štampaju ne samo uobičajeni grafički proizvodi, već i oni predmeti koji su za specijalne potrebe predviđeni poput unikatnih poklona ili nekih ekskluzivnih proizvoda.

Pomoću ove tehnike štampanja moguće je štampanje različitih materijala i oblika u više boja. Tako je moguće štampanje savijenih, sfernih i cilindričnih oblika, a kada su materijali u pitanju sito štampa ima široku primenu, posebno kod štampe na tekstilu.

Moguće je štampanje na plastičnim, metalnim, keramičkim, tekstilnim i drvenim podlogama koji imaju različite namene i oblike. U tekstilnoj industriji posebno je značajna štampa na tekstilu. Međutim, pošto postoje brojne mogućnosti kada je reč o sito štampi, ona se primenjuju u mnogim industrijskim granama. Posebno se to odnosi na štampanje gotovih artikala.

Mašine za sito štampu

Za sito štampu najčešće se primenjuju rotacione, zaklopne i ravnoštampajuće mašine. Ramovi za štampanje ovom tehnikom uglavnom su metalni, drveni ili su izrađeni od plastičnih masa. Uglavnom su laki, imaju pravougaoni oblik, ne krive se, imaju odličan kontakt i prilikom pranja i sušenja imaju isti oblik.

Reprodukcija originala zavisi od karakteristika i tipa materijala od kojeg je sito izrađeno. Zato se danas u tu svrhu najčešće koriste svilene tkanine koje su zamenile metalna i sintetička sita.

Priprema za sito štampu.

Prema broju otvora koji se nalaze na dužnom centimetru svile razlikuje se nekoliko sita. Jasno je da veći broj otpora ostavlja bolji kvalitet otisaka, ali će u tim slučajevima kroz otvore boja teže prolaziti. Zbog toga se različitim vrstama usporivača i razređivača boja razređuje kako bi se usaglasila boja, usporilo njeno sušenje i smanjila njena viskoznost.

Da bi se neka forma pripremila za štampu moraju se obaviti određene radnje i nekoliko osnovnih operacija. Najpre se na sito nanosi u ravnomernom sloju fotoosetljiv sloj, a zatim, ako je potrebno, proverava se slika i koriguje se sve što je potrebno.

Pošto dođe do osvetljivanja i nakon što emulzija islai, sito treba da se osuši da bi na dejstvo rakel noža lik bio otporan. A zahvaljujući rakel nožu kroz sito se boja potiskuje.

Da bi de dobili štampajući elementi, prvo se osvetle oni neštampajući elementi na situ. Emulzija se ispira sa štampajućih elemenata kako bi oni mogli da propuste boju. Štampa na tekstilu se vrši tako što se nalije boja na jednoj strani forme, a sito se nanese duž lika. 

Zahvaljujući specijalnim markerima na tačno određeno mesto se postavlja materijal za štampu kako bi se baš na tom mestu ostavio otisak. Zatim se na materijal spušta sito za štampu i pod određenim pritiskom se preko sita prelazi i na taj način se istiskuje vazduh između materijala i sita i na materijal za štampu se potiskuje boja. Onda se podiže ram sa sitom, a na sušač se podloga za štampu odlaže da bi se podloga učvrstila. Treba napomenuti da se određenim ravnomernim pritiskom i pravilnim položajem rakel noža ostavlja ravnomeran otisak na čitavoj površini podloge.

Mogućnosti sito štampe

Za razliku od drugih tehnika štampe, brojne su mogućnosti koje sito štampa pruža. Na otisku se dobijaju različite debljine sloja boje, tako da se vizuelno čini da je odštampani materijal zapravo trodimenzionalni objekat.

S obzirom na to da se mogu upotrebljavati boje koje su i na bazi pigmenta koji imaju različite fizičko-hemijske osobine ili fluorescentne i vodorastvorne boje, onda u okvir mašine mkta biti ugrađen uređaj koji služi za sušenje objekta i on je u obliku komore uglavnom.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *