Prognoza vremena za Suboticu za 48 sati

Subotica predstavlja najseverniji grad u Republici Srbiji.

Prema poslednjim podacima uz mogućnost korekcije ovih podataka ima oko 100.000 stanovnika. Nalazi se blizu granice sa Mađarskom, tačnije udaljena je od granice 10-tak kilometara.Administrativni je centar Severnobačkog okruga.

Grad je smešten u Panonskoj niziji. Zahvaljujući svom geografskom položaju postala je privredni, ekonomski i kulturni centar u severnoj Bačkoj. Takođe je važno pomenuti blizinu Palićkog jezera što ovo mesto čini i turističkim centrom.Nadmorska visina grada je 114 metara.

Na ovoj strani biće prikazana prognoza za 48h za Suboticu. Korisni linkovi su i TT Group prognoza za Suboticu za 10 dana i Time & Date vreme za Suboticu za 14 dana.

Trenutne vremenske prilike

U svakom trenutku po satima možete pratiti TT Group meteogram,

Subotica za 48h
Subotica vreme za 48h

Prosečna temperatura u junu mesecu iznosi oko 22°C, maksimalna temperatura izmerena u junu ove godine iznosi 36°C.

Mesec jun se odlikuje trenutnom toplim vremenom sa razvojem oblačnosti i padavina neravnomerno rasporedjenih ali najčešće početkom i sredinom meseca. Noći su relativno tople i temperaturna skala se zadržava noću na 17°C. Indeks UV zračenja u ovom mesecu tokom sunčanih i toplih dana se pozicionirao na intervalu od 7-8 što se smatra izloženošću visokom riziku od UV zračenja.

Klimatski uslovi – opšti prikaz

Što se tiče klimatske perspektive gledanja, ovo područje ima karakteristike kontinentalne klime. Što bi detaljnije objašnjeno zvučalo da se hladan vazduh infiltrira tokom zime a topao vazduh se formira tokom leta zbogu dugih i sunčanih dana. Ove klime se karakterišu ekstremima leti i zimi. To bi značilo oštre zime, topla leta i nestabilnost, neravnomernost padavina po količini i vremenskom rasporedu.

Minimalna izmerena temperatura je u januaru mesecu i iznosi oko -23°C. Najhladniji meseci su decembar i januar. Dok su maksimalne temperature izmerene u julu i avgustu mesecu i to na temperaturnoj skali od oko 38°C. Broj dana sa maksimalnom temperautrom iznad 30°C je 51 dan, dok broj dana gde je maksimalna temperatura bila ispod nule je 15. Prosečna godišnja temperature je oko 11°C. Najveća količina padavina je u pred letnjem periodu i to maja i juna meseca. Broj dana na godišnjem nivou sa padavinama iznosi 105.

Relativna vlažnost vazduha je oko 70%.U ovom području su prisutni i jaki vetrovi, pa tako broj dana sa jakim vetrovima preko 6 bofora iznosi 104 dana.

Sve dodatne informacije za Suboticu pratite na sajtu https://www.subotica.com/.