Najčešća upotreba releja

U situacijama kada treba prekinuti jednosmerne struje i naponi kao prekidački mogu se efikasno koristiti tranzistori. U ovim slučajevima može da bude velika frekvencija prekidanja. A kada je u pitanju naizmenična struja takođe za prekidanje struje mogu da se koriste tranzistori, ali je veoma komplikovana sama struktura prekidačkih kola. Pritom, elektronika je kontrolna i ona upravlja procesima otvaranja i zatvaranja prekidača, pa se u tu svrhu često koriste i druge komponente.

Šta su elektromehanički releji?

U industriji se često koriste elektromehaničke komponente koje se nazivaju rele ili releji. Reč je o elementima koji se koriste kako bi se prekinulo ili uspostavilo strujno kolo pomoću elektromagneta pomoću kojeg se otvaraju i zatvaraju strujni kontakti. Imaju brojne pogodnosti koje na njihovu čestu primenu utiču. Osim toga što je od radnih kontakata kontolno kolo galvanski izolovano, jedna od najznačajnijih osobina releja jeste to što mogu da funkcionišu pri velikom opsegu temperatura. Releji sluđe i da se velike struje prekinu, jer to zavisi od realizacije, ali ne i od principa rada.

Pored elektromehaničkih, postoji još nekoliko vrsta releja, poput releja snage, vremenskih, industrijskih, step releja. Takođe, veliki je i broj proizvođača koji kreiraju ove elektromehaničke komponente.

Podela releja

Jednostavan je princip upravljanja relejima. Pošto postoji više različitih klasifikacija releja, prema načinima napajanja špulne razlikuju se neutralni, tj. obični, polarizovani i bistabilni releji. Za obične releje karakteristično je da elektromagnet privlači kotvu od gvožđa nezavisno od toga koji smer struje teče kroz nju. To znači da ovi releji mogu da rade in a jednosmernu i na naizmeničnu struju, a jedino što je važno jeste da mora da se održava struja konstantno kako bi bili spojeni normalno otvoreni kontaki.

Osnovna osobina polarizovanih releja jeste u tome što koriste permanentni magnet koji se nalazi na kotvi i osetljivi su samo na jedan smer struje. Zato se kod ovih releja posebno vodi računa o tome koji je polaritet napajanja. Takođe, značajno je da se sve vreme mora održavati struja kako bi bili spojeni normalno otvoreni kontakti.

Ono što karakteriše bistabilne releje jeste dadana elektromehanika kojoj je dovoljan samo strujni impuls koji ima propisano trajanje na samo jedno paru priključaka i onda kontakti mogu svoje stanje da promene. Ukoliko je neophodo vratiti prethodno stanje, onda je važno da na drugom paru kontrolnih priključaka bude strujni impuls. Kroz kontrolne priključke nije potrebno da se održava struja. Iako je upravljanje ovakvim relejima nešto komplikovanije i zahtevnije, neuporedivo je manja njihova potrošnja.

Kontakti releja

Kada je reč o kontaktima releja razlikuju se normalno zatvoreni i normalno otvoreni kontakti. Kod većine releja postoji više parova kontakata. Kao normalno stanje podrazumeva se da je relej isključen odnosno da struja ne teče kroz elektromagnet. Kada je označeni da je neki par kontakata normalno otvoren, to podrazumeva su kontakti zatvoreni kada je uključen relej, a da su otvoreni kada je relej isključen, odnosno kada ne teče struja kroz elektromagnet. Obrnuta je situacija kada su u pitanju normalno zatvoreni kontakti.

Ako relej ima obe vrste kontakata, onda prvi broj u oznaci podrazumeva fizički koji je kontakt po redu, a drugi broj predstavlja sam izvod, a samim tim i tip kontakta o kojem je reč.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *