Koje vrste HTZ opreme postoje?

O značaju HTZ opreme ne treba posebno govoriti. Zaštitna radnika na radnom mestu je najvažnija, a poslodavci svojim zaposlenima treba da obezbede adekvatnu, prijatnu i laganu zaštitnu opremu.

Kako se tehnologija izrade opreme usavršavala tako se oprema unapređivala, pa tako danas postoje različite vrste HTZ opreme. Reč je o:

  • Zaštitnoj opremi za oči;
  • Zaštitnoj odeći za vrat i glavu;
  • Zaštiti sluha;
  • Zaštitnoj opremi za ruke;
  • Zaštitnoj obući;
  • Zaštitnoj odeći za celo telo;
  • Zaštiti disajnih organa i lica.

Zaštitna odeća za oči, glavu i vrat

Na zdravlje očiju najviše mogu da utiču hemijske supstance sa kojima radnici dolaze u dodir na radom mestu, zatim prašina, isparenje, gasovi i druga štetna zračenja. U takvim slučajevima bi trebalo obavezno nositi zaštitne naočare, vizier, štitnike za oči i zaštitne okvire za lice.

Posebno je važno da se oči zaštite od pršine, udara, prskanja, rastopljenog metala i da odgovaraju korisnicima.

Leteći objekti, padajući materijal i druge slične opasnosti mogu da štete vrat i glavu radnika, pa se zato uvek preporučuje korišćenje zaštitne opreme za glavu i vrat. Takođe, moguće je i zapetljavanje kose u neku mašinu, prskanje hemijskim kapljicama, a prtiom i visoka temperature negativno utiče na vrat i glavu, pa se poslodavcija savetuje da obezbede svu neophodnu zaštitnu opremu za svoje radnike. 

Kada je reč o zaštiti glave i vrata, radnici bi trebalo da koriste kape, šlemove, vatrogasne kacige. Tokom zavarivanja trebalo bi dodatno zaštiti vrat, pa se preporučuje kupovina zaštitnih šalova koji će zaštiti posebno ovaj deo tela. Takođe, ukoliko se zaštitna oprema za vrat, glavi u oči ošteti odmah je treba zameniti.

Kako zaštiti sluh?

Prilikom obavljanja brojnih građevinskih radova najveći problem za uši nastaje usled velike buke. Tada se kombinuju različiti nivoi zvuka i trajnje. Pa je po sluh opasno čak i ako je zvuk kratkog trajanja, ali izuzetno visokog nivoa. U tim situacijama sluh treba zaštititi nošenjem štitnika ili čepovima za uši, a takođe i kapicama koje su za polu umetanje. Najbolje bi bilo da se kupe štitnici pomoću kojih može da se smanjuje buka i kako bi se ona dovela na prihvatljiv nivo, a uz to omogućila dobra međusobna komunikacija radnika i nadređenih.

Kako zaštiti ruke?

Posekotine, udarci, ekstremne temperature, zračenje, abrazija, hemikalije, električni uari i različiti biološki agensi samo sun eke od opasnosti koje vrebaju ruke svakog radnika koji ih ne zaštiti. Najpogodnija zaštita za ruke jesu rukavice, a u ponudi na tržištu postoje ruavice koje imaju manžetne, koje sadrže navake i one rukavice koje pokrivaju celu ili samo deo ruku.

Priliko rada na mašinama trebalo bi izbegavati nođenje rukavica, posebno u slučajevima kada se koristi bušilica i sličan alat kako se rukavice ne bi zakačile za ovu mašinu i kako biste imali potpunu sigurnost u rukama.

Ima materijala koji nisu otporni na određene hemikalije, pa bi zato trebalo posebno voditi računa o izboru odgovarajućih rukavica za rad. I da, nemojte da mislite da su barijerne kreme dobra zamena za odgovarajuću HTZ opremu, jer nisu. Takođe, obatite pažnju na korišćenje rukavica, jer ako su temperature visoke može doći do prekomernog znojenja, a u takvim slučajevima najbolje je koristiti pamučne rukavice.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *