Kako do nostrifikacije diplome u našoj zemlji?

Želite da pronađete posao ili nastavite školovanje u našoj zemlji? Uslov za to je dokazivanje prethodnog stečenog stručnog obrazovanja koje možete ostvariti samo prevođenjem inostrane diplome na naš jezik i propise putem nostrifikacije.

Šta je nostrifikacija diplome i ko je sprovodi?

Nostrifikacija je proces kojim se priznaju inostrane diplome a sve u cilju njihovog korišćenja u Srbiji. Ovim postupkom se izjednačavaju sa našim, domaćim klasifikacijama pa se može pronaći adekvatno zaposlenje ili nastaviti školovanje na pravoj godini.

Da bi se uprostila procedura kod nas je otvoren Centar za priznavanje stranih diploma. Time je postupak kraći nego da se aplicira na konkretnom fakultetu. Sada je procedura objedinjena i ne zavisi od propisa samih fakulteta, a potrebno vreme za procenu diplome zavisi najviše od recenzenta. Ovako su i troškovi niži pa je i tu ušteda.

Dokumenta za nostrifikaciju

Prvi korak je podnošenje zahteva za nostrifikaciju diplome na sajtu Ministarstva prosvete ili na fakultetima.

Zatim, potrebno je priložiti dokaz o uplaćenoj taksi za nostrifikaciju diplome. Ova cifra se razlikuje od toga da li je reč o nostrifikaciji srednjoškolske ili visokoškolske diplome.

Treba dostaviti i lična dokumenta, sve sertifikate i diplomu kao dokaz o nivou stručne spreme. Pošto su dokumenta na stranom jeziku naš zakon obavezuje da se uključi sudski tumač i izvrši prevod dokumenata.

Izuzetak su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska gde se ne zahteva prevod dokumenata zbog jezičke sličnosti.

Potražite pomoć sudskog tumača

Ovo je propisan i obavezan korak koji garantuje da je svaki detalj preveden pravilno i u skladu sa zemljom gde se aplicira. Sudski tumač odgovara pečatom i potpisom da su dokumenta verna originalu i da je prevod besprekoran.

Stručno zvanje mora biti prevedeno u skladu sa smernicama Ministarstva prosvete i usklađeno sa zvanjem u našoj zemlji. Tako na primer, u SAD i Velikoj Britaniji naziv „Diploma“ se stavlja kod srednjoškolskih diploma, a za fakultetsku se navodi samo naziv fakulteta i akademsko zvanje. Sudski tumač za engleski je upoznat sa svim tim detaljima i kao što besprekorno odradi prevod sa srpskog na engleski, tako će odraditi i obrnut proces pa neće doći do zabune jer je kod nas reč o „svedočanstvu o završenoj srednjoj školi“, a na engleskom govornom području očigledno ne.

Licencirani prevodilac sa srpskog na engleski, prevod dokumenata sa srpskog na engleski vrši sa originalnih dokumenata, naravno isto pravilo važi i ako obrne proces. Sudski tumač će saslušati svaki zahtev i truditi se da u najkraćem vremenskom periodu imate sve prevode. Čak postoji opcija “danas za danas” gde se za nekoliko sati dobija overen prevod diplome ili nekih dokumenata.

U svakom slučaju, procedura je sada mnogo prostija i u nekoliko koraka se dolazi do podnetog zahteva, a tada ostaje samo malo strpljenja do konačne realizacije. 

Ako pripremite sva dokumenta onako kako je propisano procedurom neće biti potrebe za bilo kakvim dopunama i naknadnim slanjima. Pre svega je potrebno da sudski tumač prevede i garantuje da je diploma i svi njeni elementi pravilno prevedeni i znače isto kao kod originalne dokumentacije u inostranstvu. Malo sreće i ceo proces će proći glatko. Dobro došli u Srbiju!

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *